Kontakt

ARIN s.r.o.

Domové role 78
821 05 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 46351604
DIČ: 2023363287
IČ DPH: SK2023363287
Obchodný register: Bratislava
Oddiel: Sro,
Vložka: 76254/B
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným